TKİ

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

<< İhale Sayfasına Dönüş
İLAN YAYIMLANMA TARİHİ
 
02.11.2012 15:00

 

 

 

İHALE İLANI 74
              GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin ;

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2-İhalenin;

 

a)Niteliği ve Türü

 

b)Miktarı

 

c)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

 

d)Teslim Süresi/ İşin Süresi

1-Aşırı akım koruma rölesi (İKN:2012/144112)
D.NO:202-GLİ/2012-895

1 Kalemde
4 adet

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

90 takvim günü

 2- Kesintisiz güç kaynağı
(İKN:2012/143594)
D.NO:506-GLİ/2012-891

2 kalemde
10 adet

 GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

 30 takvim günü

3- Muhtelif döküm malzemesi
(İKN:2012-144113)
231-GLİ/2012-892

14 kalemde
97 Adet

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

120 takvim günü

4- Komatsu kamyon yedekleri (İKN:2012/144184)
D.NO:246-GLİ/2012-894  

17 kalemde
1130 Adet
 

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

75 takvim günü

5-Standart pompa yedekleri
(İKN:2012/158451)
D.NO:291-GLİ/2012-942  

8 kalemde
63 adet

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

45 takvim günü

6- Hitachi iş makinası yedekleri
(İKN:2012/144141)
D.NO:242-GLİ/2012-893

13 kalemde
60 adet,
6 takım
 

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

75 takvim günü

7-Laboratuvar bilgi yönetim sistemi yazılımı (İKN:2012/144105)
D.NO:676-GLİ/2012-896

1 Kalemde 1 Adet

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

60 takvim günü

8-Lavvar otomasyon sistemi rehabilitasyonu
(İKN:2012/137334)
D.NO:531-GLİ/2012-857

1 sistem rehabilitasyonu

 

GLİ Tunçbilek
Tesellüm Ambarı

31.07.2013

 

3-İlanın;

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

1-Aşırı akım koruma rölesi (İKN:2012/144112)
202-GLİ/2012-895

19.11.2012
PAZARTESİ

14.00

14.00

30,00 TL

2- Kesintisiz güç kaynağı
(İKN:2012/143594)
506-GLİ/2012-891

19.11.2012
PAZARTESİ

15.00

15.00

30,00 TL

3- Muhtelif döküm malzemesi
(İKN:2012-144113)
231-GLİ/2012-892

19.11.2012
PAZARTESİ

16.00

16.00

30,00 TL

4- Komatsu kamyon yedekleri (İKN:2012/144184)
246-GLİ/2012-894  

 20.11.2012
SALI

14.00

14.00

30,00 TL

5-Standart pompa yedekleri
(İKN:2012/158451)
291-GLİ/2012-942  

20.11.2012
SALI

15.00

15.00

30,00 TL

6- Hitachi iş makinası yedekleri
(İKN:2012/144141)
242-GLİ/2012-893

20.11.2012
SALI

16.00

16.00

30,00 TL

7-Laboratuvar bilgi yönetim sistemi yazılımı
(İKN:2012/144105)
676-GLİ/2012-896

21.11.2012
ÇARŞAMBA

14.00

14.00

30,00 TL

8-Lavvar otomasyon sistemi rehabilitasyonu
(İKN:2012/137334)
531-GLİ/2012-857

21.11.2012
ÇARŞAMBA

15.00

15.00

30,00 TL

 

 

 

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Sipariş Mektubu

 

 

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a)İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı , yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

 

b) -İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

 

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

5-Teklifler :

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

 

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile tüm ihaleler için 60 takvim günü olmalıdır.

 

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

10- İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

 

11- İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz .

 

12 -Yukarıda belirtilen ihalelerde (Aşırı akım koruma rölesi, laboratuar bilgi yönetim sistemi yazılımı ve lavvar otomasyon sistemi rehabilitasyonu hariç) kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

 

13 -İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

 

14 -Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak ,ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

 

 

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

 

 

İlgilenenlere duyurulur .

 

 

RÖLE İHTİYAÇ LİSTESİ
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ
MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
KOMATSU YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
KOMATSU YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ
STANDART POMPA YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
STANDART POMPA YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ
HİTACHİ İŞ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
HİTACHİ İŞ MAKİNASI YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ
LABORATUAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
LAVVAR OTOMASYON SİSTEMİ REHABİLİTASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr  webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ