"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk
 
 

                 GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURULUŞU

GLİ Merkez BinasıDevlet eliyle yapılan linyit işletmeciliği ilk defa 16.02.1938 tarihinde Etibank'a bağlı olarak Değirmisaz işletmesinin kurulmasıyla başlamıştır. Daha sonra 18.05.1939 tarihinde Tunçbilek ve 23.09.1939 tarihinde Soma İşletmeleri (Yunus Nadi Şirketi'nden devir alınarak) faaliyete geçmiştir. Bu üç işletme 01.01.1940 tarihinde birleştirilerek Etibank'a bağlı "Mahdut Mes'uliyetli Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi" kurulmuş ve 15.09.1957 tarihinden itibaren 6974 sayılı kanunla kurulan "Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ ) Kurumu" içinde yer almıştır.

Başlangıçta Balıkesir'de bulunan Müessese merkezi 07.07.1941 tarihinde Tavşanlı'ya nakledilmiştir. Kütahya İli hudutları içinde bulunan Seyitömer linyit havzası ise 01.06.1960 tarihinde Müessesemizin bir üretim bölgesi olarak işletmeye açılmıştır. Değirmisaz Linyit İşletmesi 1966 yılında rezervi tükenerek kapatılmış; Soma Bölgesi 1978 yılında kurulan "Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesine" , Seyitömer Bölgesi de 1990 yılında kurulan “Seyitömer Linyitleri İşletmesi (SLİ) Müessesesine" devredilmiştir.

Daha sonra 1995 yılında TKİ bünyesindeki tüm Müesseseler Bölge Müdürlüğü statüsüne, 30.04.2002 tarihinden itibaren de İşletme Müdürlüğü statüsüne geçmiştir. Bu doğrultuda GLİ, 01.09.1995 yılına kadar Müessese olarak faaliyet göstermiştir. Bu tarihten 30.04.2002 tarihine kadar Bölge Müdürlüğü olarak, 31.03.2004 tarihine kadar ise İşletme Müdürlüğü olarak faaliyet göstermiştir.

İşletmemiz; Kurumumuz Yönetim Kurulunun 12.02.2004 tarih ve 2/144 sayılı kararı ile, Ilgın Linyitleri İşletmesi ile birleştirilerek 01.04.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Müessese Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Sınırlı Sorumlu Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

GLİ Müessesesi Müdürlüğünde halen 4364 ruhsat no'lu Tunçbilek imtiyaz sahasında üretim yapılmaktadır.

Tunçbilek'teki 4364 no'lu imtiyaz sahası, Tavşanlı Domaniç karayolu üzerinde yer almakta olup, Tavşanlı' ya 13 km, Kütahya'ya 63 km. uzaklıktadır.

Ilgın Linyitleri İşletmesi ise, TKİ Yönetim Kurulunun 01.04.2004 tarihinden geçerli olmak üzere aldığı karar gereğince, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlı “İşletme Müdürlüğü” olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Başta şeker fabrikaları olmak üzere sanayinin kömür taleplerine cevap vermek, yer altı kaynaklarını değerlendirmek gibi amaçlarla faaliyete başlamış ve halen aynı doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Ilgın İlçe merkezinde olup Ilgın; Konya-Afyon karayolu (D-300) üzerinde, Konya'nın kuzeybatısında ve 87 km. mesafededir. Ocak sahası ise Ilgın'ın kuzeyinde 22 km. mesafede bulunmaktadır.

 


 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ