"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk
 
 

 

D U Y U R U

 

08 – 09/OCAK/2009 tarihlerinde Müessesemiz ve Ilgın İşletme Müdürlüğü için Ağır Kamyon Şoförü (Kamyon Şoförü), İş makinesi Operatörü (Ekskavatör, Yükleyici, Dozer Operatörü) Numuneci (Diğer Kimya Teknisyeni) Maden Teknikeri, Kantarcı (Kontrol Teknisyeni) Topograf unvanlarındaki sözlü sınav/mülakat sonucu kazananların engeç 05/02/2009 Perşembe gününe kadar aşağıda istenilen belgelerle birlikte Müessesemiz işyerlerinde çalıştırılacakların Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Tunçbilek üretim sahası 1 no.lu yazıhaneye, Ilgın İşletme Müdürlüğü işyerlerinde çalıştırılacakların Ilgın İşletme Müdürlüğü Ilgın/KONYA işyerimize başvurmaları gerekmektedir.

Paşa KAYA
MÜESSESE MÜDÜRÜ

 

 

İş Makinesi Operatörü (Ekskavatör, Yükleyici, Dozer Operatörü) Olarak İşe Girmeye Hak Kazananlardan İstenilen Belgeler:

•  Nüfus Cüzdanı

•  Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•  Diploma aslı

•  Askerlik Belgesi aslı (Terhis belgesi veya Tecilli olduğuna dair belge veya Yapmış sayıldığına dair belge)

•  (G) Sınıfı Sürücü Belgesi veya İş makinesi Operatörü Belgeli Asgari (B) sınıfı sürücü belgesi

•  Savcılıktan İyi Hal Belgesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 41-e maddesine uygun olarak ceza almadıklarına dair belge

•  4857 Sayılı İş Kanununun 86. Maddesine göre Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabileceklerine Dair Tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşundan Alacakları Heyet Raporu, Bu raporda “İş Makinesi Operatörü Olabilir” kaydı bulunacaktır.

•  PA Akciğer Grafiği 35x35 cm eb' atında (Göğüs, Dahiliye veya Radyoloji Uzmanı tarafından okunmuş ocaktır.)

•  8 Adet fotoğraf

•  Kan Grubu belgesi

•  Varsa Sigorta Sicil Numarası

•  Kulak Odyogramı Raporu ( KBB Uzmanı tarafından değerlendirilmiş olacaktır.)

 

Ağır Kamyon şoförü (Kamyon Şoförü) Olarak İşe Girmeye Hak Kazananlardan İstenilen Belgeler:

•  Nüfus Cüzdanı

•  Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•  Diploma aslı

•  Askerlik Belgesi aslı (Terhis belgesi veya Tecilli olduğuna dair belge veya Yapmış sayıldığına dair belge)

•  Sürücü Belgesi

•  Savcılıktan İyi Hal Belgesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 41-e maddesine uygun olarak ceza almadıklarına dair belge

•  4857 Sayılı İş Kanununun 86. Maddesine göre Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabileceklerine Dair Tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşundan Alacakları Heyet Raporu

•  PA Akciğer Grafiği 35x35 cm eb' atında (Göğüs, Dahiliye veya Radyoloji Uzmanı tarafından okunmuş ocaktır.)

•  8 Adet fotoğraf

•  Kan Grubu belgesi

•  Varsa Sigorta Sicil Numarası

•  Kulak Odyogramı Raporu ( KBB Uzmanı tarafından değerlendirilmiş olacaktır.)

 

Numuneci, (Diğer Kimya Teknisyeni) Maden Teknikeri, Topograf, Kantarcı, (Kontrol Teknisyeni)

•  Nüfus Cüzdanı

•  Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

•  Diploma aslı

•  Askerlik Belgesi aslı (Terhis belgesi veya Tecilli olduğuna dair belge veya Yapmış sayıldığına dair belge)

•  Savcılıktan İyi Hal Belgesi

•  4857 Sayılı İş Kanununun 86. Maddesine göre Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabileceklerine Dair Tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşundan Alacakları Heyet Raporu

•  PA Akciğer Grafiği 35x35 cm eb' atında (Göğüs, Dahiliye veya Radyoloji Uzmanı tarafından okunmuş ocaktır.)

•  8 Adet fotoğraf

•  Kan Grubu belgesi

•  Varsa Sigorta Sicil Numarası

•  Kulak Odyogramı Raporu ( KBB Uzmanı tarafından değerlendirilmiş olacaktır.)

 

 

 


 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ