"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk

 

 

İHALE43
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94 – 95

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2-İhalenin;

 

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) Teslim Yeri

d)İşin Süresi

1- DİZEL KULİKAR DİZEL MONORAY YEDEKLERİ
İKN: 2014/98157
D.NO: 215-GLİ/2014-787

118 KALEMDE
572 ADET
85 TAKIM,
10 KG.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 100 TAKVİM GÜNÜ

 

 

2-HİDROLİK TAHKİMAT SIVISI
İKN: 2014/98767
D.NO: 24-GLİ/2014-788

 1 KALEMDE 15.000 KG.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 145 TAKVİM GÜNÜ  

 

3- LEDLİ ARMATÜRLER İKN:2014/96613

D.NO:112-GLİ/2014-774

2 KALEMDE
530 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 

 60 TAKVİM GÜNÜ

4-ANTİ GRİZU YER ALTI LAMBASI
İKN:2014/96973
D.NO:510-GLİ/2014-778

1 KALEMDE
100 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

90 TAKVİM GÜNÜ

5-PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR KEPÇE DİŞİ İKN:2014/97202
D.NO:242-GLİ/2014-779

1 KALEMDE
48 TAKIM

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI  

45 TAKVİM GÜNÜ

6-85 /D WABCO KAMYON YEDEKLERİ İKN:2014/97413
D.NO:246-GLİ/2014-780

7 KALEMDE 190 TAKIM,140 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 

45-120 TAKVİM GÜNÜ

 

3-İlanın,

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

 1- DİZEL KULİKAR DİZEL MONORAY YEDEKLERİ

27.08.2014 ÇARŞAMBA

 14.00

 14.00

 50,00 TL

 2-HİDROLİK TAHKİMAT SIVISI

 

27.08.2014 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

3- LEDLİ ARMATÜRLER

28.08.2014 PERŞEMBE

 

14.00

 

14.00

50,00 TL

4-ANTİ GRİZU YER ALTI LAMBASI

28.08.2014 PERŞEMBE

 

15.00

 

15.00

 50,00 TL

5-PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR KEPÇE DİŞİ

29.08.2014
CUMA

 

14.00

 

14.00

50,00 TL

6-85 /D WABCO KAMYON YEDEKLERİ

29.08.2014
CUMA

 15.00

 15.00

 50,00 TL

 

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

 

 

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5-İhale Dokümanının Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11-İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12-İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Hidrolik tahkimat sıvısı , antigrizu yer altı lambası ve PH 2300 XP elektrikli ekskavatör kepçe dişi ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14-Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

İlgilenenlere duyurulur.

 

 1- DİZEL KULİKAR DİZEL MONORAY YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1- DİZEL KULİKAR DİZEL MONORAY YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

2-HİDROLİK TAHKİMAT SIVISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

3- LEDLİ ARMATÜRLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

4-ANTİ GRİZU YER ALTI LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

5-PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR KEPÇE DİŞİ

5-PH 2300 XP ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR KEPÇE DİŞİ İHTİYAÇ LİSTESİ

6-85 /D WABCO KAMYON YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

6-85 /D WABCO KAMYON YEDEKLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

 

İHALE44
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen Hizmet Alım ihalesi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1.İdarenin;

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2. İhale Konusu Hizmetin;

 


a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1-Buharlı Yıkama Aracı ve Ekipmanı Kiralanması
(Dosya No:3097-GLİ/2014-756) (İKN:2014/91949)

 2.250 saat

 GLİ Müessese Müdürlüğü
Açıkocak Sahaları

 365 (üçyüzaltmışbeş)
Takvim Günü

 

KAMU İHALE KAYIT NO :

2014/91949

DOSYA NO:

3097-GLİ/2014-756

 

3. İhalenin;

 

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

 

c) Saati

 d) Son Teklif Verme Saati

 

e) Doküman Bedeli
(KDV Dahil)

1- Buharlı Yıkama Aracı ve Ekipmanı Kiralanması

 

26.08.2014
Salı

14.00

14.00

200 TL

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif

h) İhalenin Sözleşme Türü: birim fiyat sözleşme.

4. İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

 

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. Satınalma Şube Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA

5- Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA ' adresi Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; İş Bankası TR950006400000146220365846 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir .

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12- İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Bu hizmet ihalesi için kısmi teklif verilemez.

14- Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

 

Buharlı Yıkama Aracı ve Ekipmanı Kiralanması TEknik Şartnamesi

 

 

İHALE45
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin ;

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2-İhalenin;

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

d)Teslim Süresi/ İşin Süresi

Tunçbilek Lavvar Tesisi Çalıştırılması
İKN:2014/97058
Dosya No: GLİ/2014-777

 900.000 ton Kömür Yıkama, 400.00 ton Kömür Yükleme

 Tunçbilek

 120 (yüzyirmi)
Takvim Günü

3-İlanın;

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

Tunçbilek Lavvar Tesisi Çalıştırılması

03.09.2014
Çarşamba

14.00

14.00

250,00 TL

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a)İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) -İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

5-Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu veya sözleşme düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

11- İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz .

12 -Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

13 -İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

14 -Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur .

 

TUNÇBİLEK LAVVAR TESİSİ ÇALIŞTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ

 

 

İHALE46
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ


Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b)Telefon No: 0274 614 10 07

c)Faks No : 0274 614 59 94 – 95

d)Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2-İhalenin;

 

a)Niteliği ve Türü

b)Miktarı

c) Teslim Yeri

d)İşin Süresi

1-- ENERJİ NAKİL HATTI
İKN: 2014/102364
D.NO: 501-GLİ/2014-806

1 KALEMDE
1 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

 120 TAKVİM GÜNÜ

 

 

 

3-İlanın,

 

a)Konusu

b)İhale Tarih ve Günü

c)Son Teklif Verme Saati

d)İhale Saati

e)İhale Doküman Bedeli

1-- ENERJİ NAKİL HATTI  

04.09.2014 PERŞEMBE

 14.00

 14.00

 50,00 TL

 

 

f)Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g)Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h)Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4-İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5-İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

 

6-İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7- İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8- Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren , İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11-İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12-İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

14-Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15- İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845

 

İlgilenenlere duyurulur.

ENERJİ NAKİL HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

İHALE47
        GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda niteliği , türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı ihaleleri Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

1.İdarenin;

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

 

2. İhale Konusu Hizmetin;

 


a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri / Yapılacağı Yer

d) İşin Süresi

KÜTAHYA İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ
KİK No : 2014/101040
Dosya No: 3043-GLİ/2014-798

19.430 TON

 TUNÇBİLEK- KÜTAHYA İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

75 (YETMİŞBEŞ)
TAKVİM GÜNÜ

ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ
KİK No : 2014/100755
Dosya No: 3017-GLİ/2014-796

8.445 TON

 TUNÇBİLEK- ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ  

48 (KIRKSEKİZ)
TAKVİM GÜNÜ

 

3. İhalenin;

 

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

KÜTAHYA İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

02.09.2014

10:00

10:00

50,00 TL.

ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ

 

02.09.2014

11:00

11:00

50,00 TL.

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşme.

 

4. İhale Dokümanının Görülmesi ve temini:

 

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin , idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

5. İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. Satınalma Şube Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA

6- Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA ' adresi Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir.İhale sonucu , üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

8- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir .

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

12- İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

13- İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14- Bu hizmet ihalesi için kısmi teklif verilemez.

15- Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

 

 

KÜTAHYA İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


 

 

 

 

 

 
 
 

 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ