"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk

 

 

TKİ KURUMU
S.S.GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR SATIŞ FİYATLARI (TL/TON)
 
 

01 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OCAK TESLİM KÖMÜR FİYATLARI

 
BİRİM
KDV. (TL)
KDV.Lİ
C İ N S L E R
FİYATI (TL)
%18
TUTAR (TL)
TUNÇBİLEK   ( GLİ )
     
+18 mm. DÖKME 265,00 47,70 312,70
+18 mm.  TORBA 275,00 49,50 324,50
10-18 mm.  DÖKME 265,00 47,70 312,70
10-18 mm.  TORBA 275,00 49,50 324,50
 0,5-18 mm.  TOZ 165,00 29,70 194,70
KONYA - ILGIN   ( ILİ )
     
PARÇA DÖKME 110,00 19,80 129,80
PARÇA  TORBA 120,00 21,60 141,60
Çavuşcugöl Alt-Orta Damar(0-150mm) 55,00 9,90 64,90
Çavuşcugöl Üst-Damar (0-150mm) 40,00 7,20 47,20
Gölyaka Stok 35,00 6,30 41,30
BURSA   ( B Lİ )
Orhaneli 18-100 mm. Yıkanmış 175,00 31,50 206,50
Orhaneli 18-100 mm. Yıkanmış (Torbalı) 185,00 33,30 218,30
Orhaneli Krible + 40 mm. 175,00 31,50 206,50
Orhaneli Krible + 40 mm.(Torbalı) 185,00 33,30 218,30
Keles Krible + 40 mm. 130,00 23,40 153,40
Keles Krible + 40 mm.(Torbalı) 140,00 25,20 165,20
 
G. L. İ.   M Ü E S S E S E    M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
B A N K A    H E S A P    N U M A R A L A R I
B A N K A L A R BANKA HESAP NO IBAN NUMARALARI
ADI ŞUBESİ
ZİRAAT BANKASI TAVŞANLI 33597565-5001 TR760001000181335975655001
HALK BANKASI TAVŞANLI 528-13000001 TR930001200952800013000001
VAKIFBANK TAVŞANLI 00158007293619915 TR890001500158007293619915
İŞ BANKASI TAVŞANLI 13751 TR780006400000146220013751
AKBANK TAVŞANLI 240100 TR510004600370888000240100
INGBANK TAVŞANLI 309-3157279 TR770009900315727900100001
YAPI KREDİ BANKASI TAVŞANLI 81719550 TR400006701000000081719550
GARANTİ BANKASI TAVŞANLI 1020-6299800 TR510006200102000006299800
DENİZBANK TAVŞANLI 4330-2913792 TR370013400000291379200001
I L G I N   İ Ş L E T M E   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
B A N K A    H E S A P    N U M A R A L A R I
B A N K A L A R BANKA HESAP NO IBAN NUMARALARI
ADI ŞUBESİ
ZİRAAT BANKASI ILGIN 35279209-5001 TR670001000171352792095001
İŞ BANKASI ILGIN 7378 TR560006400000145260007378
AK BANK ILGIN 240154 TR870004600484888000240154
HALK BANKASI ILGIN 13000006 TR260001200951600013000006
B U R S A    İ Ş L E T M E   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
B A N K A    H E S A P    N U M A R A L A R I
B A N K A L A R BANKA HESAP NO IBAN NUMARALARI
ADI ŞUBESİ
ZİRAAT BANKASI ORHANELİ   TR700001000061335975645686
HALK BANKASI ORHANELİ   TR090001200928700013000002
ZİRAAT BANKASI KELES   TR430001000507335975645697
       
TUNÇBİLEK ILGIN
Tlf       : 0 (274) 638 32 63  -  64  -  65 Tlf       : 0 (332) 893 42 11
FAKS : 0 (274)  638  32  66  -  33  05 FAKS : 0 (332) 893 40 90
web.adresi :http://www.gli.gov.tr web.adresi :http://www.ili.gov.tr
e-posta : glisatis1@gli.gov.tr e-posta  : ilisatis@ili.gov.tr
e-posta : glisatis2@gli.gov.tr BURSA
Tlf       : 0 (224) 827 64 71 
FAKS : 0 (224) 827 64 80 
NOT:TESLİM ANINDAKİ FİYATLAR GEÇERLİDİR. web.adresi :http://www.bli.gov.tr
e-posta  : blisatis@bli.gov.tr
 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ