"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk
 
 


                              

   GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Türkiye linyit rezervinin yaklaşık olarak % 4,6 sı Tunçbilek'te bulunmaktadır. Yıllık toplam 50 milyon ton satılabilir linyit üretimi yapılan ülkemizde bu üretimin yaklaşık yüzde 7,5 ‘ini Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) gerçekleştirmektedir.

GLİ Müessesesi Müdürlüğü, halen Kütahya ili Tavşanlı ve Domaniç ilçe sınırları içerisinde kalan IR 4364 no.lu imtiyaz sahasında açıkocak ve yeraltı işletmeleri olarak faaliyet göstermektedir. Programlanan 4.200.000 ton/yıl tüvenan linyit kömürü üretiminin yaklaşık %80'ni açıkocaklar'dan, %20'si ise yeraltı işletmelerinden gerçekleştirilmektedir.

Yeraltı Kömür Üretimi Yeraltı Kömür Üretimi

GLİ Müessesesi Müdürlüğü yeraltı kömür üretimini Ömerler Yeraltı Ocağı'ndan gerçekleştirmektedir. Ömerler Yeraltı Ocağı'nda şilt tipi tahkimatların kullanıldığı tavandan göçertmeli mekanize üretim yöntemi ile kömür üretimi yapılmaktadır.

Açık Ocak Kömür ÜretimiAçıkocak Kömür Üretimi


GLİ Müessesesi Müdürlüğü açıkocak işletmelerinde kömür üretimine yönelik olarak shovel + kamyon ve dragline örtü kazı yöntemi uygulanmaktadır. Dragline çalışmasına olanak verecek şekilde panoların önceden shovel + kamyon yöntemiyle örtü kazısı yapılmakta ve dragline dilimleri oluşturulmaktadır. Kömür üretiminde 7 değişik kapasitelerde hidrolik ekskavatörler ve elektrikli ekskavatörlerden faydalanılmaktadır.

Lavvar Tesisleri

GLİ Müessesesi Müdürlüğü'nde Tunçbilek Lavvarı ve Ösmerler Lavvarı Tesisi olmak üzere iki lavvar bulunmaktadır. Bu lavvarlarda açıkocak ve yeraltı işletmelerinde üretilen kömür yıkanmakta, zenginleştirilmekte ve piyasaya satışa hazır hale getirilmektedir. 1,6 gr/cm³ yoğunluğunda yıkanan kömürlerin analiz değerleri, kömür analiz değerleri sayfasında tablo halinde verilmiştir.

Torbalama TesisleriTorbalama Tesisleri

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek, Beke, I/B ve Ömerler Lavvarında kurulan Torbalama Tesislerinde kömürlerin torbalanması yapılmaktadır.
Torbalama Tesisleri Lavvarlarda üretilen TSE 1.Sınıf Kömür Kalite Belgeli 18 - 50 mm boyutundaki yıkanmış kömürün, taşıma ve yükleme aşamalarında oluşabilecek muhtemel tozun ayrılması amacıyla 18 mm 'lik eleklerde tekrar elenerek takriben 25 kg'lık 50x75 cm ebatlarında lamineli moniplen malzemeden imal edilen özel GLİ logolu torbalara konulup dikilerek satışa sunulmaktadır.
Torbalanan kömürlerin ağırlığı elektronik kantarlarda devamlı kontrol edilmekte ve böylece tesisin kalibrasyonu sürekli olarak denetlenmektedir. Torbalanmış kömürlerin kamyonlara yüklenmesi, yükleme bandı yardımı ile yapılmaktadır. Yüklenen kamyonlar ayrıca kantarda tartılmaktadır.

Tesislerin amacı,  GLİ ocaklarından gelen tüvenan kömürün kendi tesislerinde yıkanıp, yine kendi imkanları ile torbalanmasını sağlayıp, müşteriye katışıksız tozsuz bir ürün sunmaktır.
    

 

 

 


 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ