stm_bm(["menu237b",650,"","blank.gif",0,"","",1,0,250,0,1000,1,0,0,"","",0,0,1,2,"default","hand",""],this); stm_bp("p0",[0,4,0,0,1,3,0,7,80,"",-2,"",-2,50,0,0,"#999999","#FFFFFF","",3,0,0,"#000000"]); stm_ai("p0i0",[0,"Ana Sayfa","","",-1,-1,0,"index.htm","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#CBDBEE",0,"#a6c0e1",0,"","",3,3,0,0,"#FFFFF7","#000000","#000000","#000000","9pt Arial, Helvetica, sans-serif","9pt Arial, Helvetica, sans-serif",0,1],113,24); stm_aix("p0i1","p0i0",[0,"Hakkımızda","","",-1,-1,0,"","_parent","","","","",0,0,0,"","",7,7,0,0,1,"#CBDBEE",0,"#a6c0e1",0,"","",0,0],110,24); stm_bpx("p1","p0",[1,4,0,0,1,3,0,0,80,"",-2,"",-2,10]); stm_aix("p1i0","p0i0",[0,"Faaliyetler","","",-1,-1,0,"faaliyet.html","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#cbdbee"],0,20); stm_aix("p1i1","p1i0",[0,"Amaç ve Hedefler","","",-1,-1,0,"amac.html"],120,20); stm_aix("p1i1","p1i0",[0,"Mevzuat","","",-1,-1,0,"mevzuat.html"],120,20); stm_aix("p1i1","p1i0",[0,"Organizasyon Şeması","","",-1,-1,0,"organizasyon_semasi.html"],0,20); stm_aix("p1i2","p1i0",[0,"Kuruluş","","",-1,-1,0,"kurulus.html"],0,20); stm_aix("p1i3","p1i2",[0,"Eski Tarih","","",-1,-1,0,"eski_tarih.html"],0,20); stm_ep(); stm_aix("p0i2","p0i0",[0,"Yönetim","","",-1,-1,0,"","_parent","","","","",0,0,0,"","",7,7,0,0,1,"#CBDBEE",0,"#a6c0e1",0,"","",0,0],110,24); stm_bpx("p2","p0",[1,4,0,0,1,3,0,0,80,"",-2,"",-2,10]); stm_aix("p0i1","p0i0",[0,"İşletme Müdürü ve Yardımcıları","","",-1,-1,0,"","_parent","","","","",0,0,0,"","",7,7,0,0,1,"#CBDBEE",0,"#a6c0e1",0,"","",0,0],0,20); stm_bpx("p1","p0",[1,4,0,0,1,3,0,0,80,"",-2,"",-2,10]); stm_aix("p1i0","p0i0",[0,"Ercan İPEK","","",-1,-1,0,"yonetim/mud.html"],120,20); stm_aix("p1i1","p1i1",[0,"Bekir SAY","","",-1,-1,0,"yonetim/mudy1.html"],120,20); stm_aix("p1i2","p1i2",[0,"İsmail BAYRAM","","",-1,-1,0,"yonetim/mudy2.html"],120,20); stm_aix("p1i3","p1i3",[0,"","","",-1,-1,0,"yonetim/mudy3.html"],120,20); stm_ep(); stm_aix("p1i2","p1i0",[0,"Şube Müdürlükleri ve Diğer Birimler","","",-1,-1,0,"yonetim.html"],0,20); stm_ep(); stm_aix("p0i3","p0i1",[0,"İhaleler"],130,24); stm_bpx("p3","p1",[]); stm_aix("p3i0","p1i1",[0,"İhale İlanları","","",-1,-1,0,"ihale.html"],0,20); stm_ep(); stm_aix("p0i4","p0i0",[0,"Analizler","","",-1,-1,0,"analiz.html"],110,24); stm_aix("p0i5","p0i3",[0,"Belgeler","","",-1,-1,0,"belgeler.html"],110,24); stm_aix("p0i6","p0i1",[0,"Kömür Satış Bilgileri"],130,24); stm_bpx("p3","p1",[]); stm_aix("p3i0","p1i2",[0,"Ocak Teslim Kömür Satış Fiyatları","","",-1,-1,0,"fiyatlar.html"],0,20); stm_aix("p3i3","p1i2",[0,"İllere Göre Depodan Bayi Kömür Satış Fiyatları","","",-1,-1,0,"fiyatlar_bayi_depo.html"],0,20); stm_aix("p3i1","p1i2",[0,"Satış Duyuruları","","",-1,-1,0,"satis_duyuru.html"],0,20); stm_aix("p3i2","p1i2",[0,"Bayi Listesi","","",-1,-1,0,"satis_bayileri.html"],0,20); stm_aix("p3i3","p1i2",[0,"İlere Göre Bayi Listesi","","",-1,-1,0,"illere_gore_bayi_listesi_1.html"],0,20); stm_aix("p3i4","p1i2",[0,"Banka Hesap Numaraları","","",-1,-1,0,"iban.html"],0,20); stm_ep(); stm_ep(); stm_em(); //-->
"Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk
 
 


                                              

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN

AMACI:

Müessesemizin amacı, Kurumumuzun Ana Statüsü doğrultusunda devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit hammaddesini değerlendirmek, ülkenin linyit ihtiyacını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, bu hususta Kurumumuzun plan ve programlarını takip etmek, gerçekleştirmektir.

ANA HEDEFLERİ:

     - Üretimi artırmak,
     - Kömür kalitesini iyileştirme çalışmaları yapmak,
     - Kömür üretim maliyetlerini en aza indirmektir.

Sermayesi 123.734.500 YTL'dir.
Müessesenin organları Yönetim Komitesi ve Müessese Müdürlüğüdür.
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'ne Ilgın Linyitleri İşletme Müdürlüğü bağlı bulunmaktadır.

 


 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94

  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ