Kömür  Türkiye'yi İhya Edecek Bir Servettir." K.Atatürk

 
... 


KAMU HİZMET STANDARTLARI
  TUNÇBİLEK LİNYİT KÖMÜRÜ
    Tunçbilek Linyit Kömürü
    Avantajları
    Yanma Özellikleri
    Depolama Özellikleri
 AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ
    Saha Resimleri
    Çevre Duyarlılık Belgesi

LABORATUAR FAALİYETLERİ
  RESİM GALERİSİ
    Resimler
    Nostaljik Resimler
    Fotoğraflarla Atatürk
  DİĞER LİNKLER
    TKİ Genel Müdürlüğü
    Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü
    Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi
      Müdürlüğü


      
BASINDA GLİ
Müessese Müdürlüğümüze Kütahya Defterdarlığı tarafından ödemiş olduğumuz vergiler dolayısıyla teşekkür belgesi verilmiştir.


 

İHALE

TARİHİ
İHALE 6  
ÇELİK HALAT 09.02.2016
İHALE 7  
MUHTELİF İŞYERLERİNDE MÜTEFERRİK İŞLER İÇİN PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 24.02.2016
İHALE 8  
Elektrikli Ekskavatörlerin Bakım ve Onarım İşi 10.02.2016
İHALE 9  
MUHTELİF İŞYERLERİNDE YAPTIRILACAK MÜTEFERRİK İŞLER 07.03.2016
İHALE 10  
LAVVAR ELEKLERİ 22.02.2016

 

 

 PERSONELİMİZ HAKKINDA....

EBYSÇEVRE İZİN BELGESİ


 


                                
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
Tel : (+90) 274 614 10 07 Fax : (+90) 274 614 59 94
  www.gli.gov.tr   webmaster:webmaster@gli.gov.tr
2006 © GLİ